Ženské kruhy

Žena počas tisícročí chránila svoju silu a nehu,aby ju mohla v pravý čas ponúknuť svetu. Nastáva doba múdrych žien, z ktorých sa vylieva neha, láska, viera a nádej pre lepší svet. Žena je pripravená odhaliť svoju pravú podstatu, zaujať svoje právoplatné postavenie vo vzťahu, v rodine, v spoločnosti.
Semináre o ženskej energii sú miestom poznania, oddychu, zážitkov a prebudením. Ponúkajú bezpečnú cestu do vášho vnútra, ku skrytým silám a energiám vašej vnútornej ženy.

 1. stretnutie: Mágia ženy
  Seminár o podstate vzťahov, o ženskom princípe, nehe, intuícii, tvorivosti a vnútornej sile. Žena, ktorá nájde seba samú, stáva sa samostatná, dôstojná, vnímavá svojej hodnoty, prestáva byť odkázaná na hodnotenie a pozornosť okolia. Vnútorná sloboda jej umožňuje nadviazať a žiť plnohodnotný partnerský život. Nejde o zmenu názorov na ženu,ideo jej vnútorný postoj k sebe samej, ku svojej úlohe na Zemi, jej poslaniu a zmyslu žovota. Praktická časť: učíme sa uvoľňovať, relaxovať, meditovať, zbavujeme sa napätia a stresu.

 2. stretnutie: Ženská starostlivosť
  Vystupujeme z obmedzujúceho rámca povinností a spoločenského klišé a vydávame sa za hlasom svojho srdca. To neznamená, že meníme prostredie v ktorom žijeme. Meníme svoj postoj k sebe a tým k rodine, partnerovi, okoliu a sterostlivosť o seba a blížnych sa stáva zmysluplnou, empatickou, čistou radosťou a láskou. Plne rozvíjame intuíciu a tvorivosť. Praktická časť: oslobodzujeme sa od starých programov a blokov, technika EFT.

 3. stretnutie: Žena liečiteľka
  Poslaním ženy je sceľovať, liečiť. Nachádzame prirodzenú, prírodnú cestu k uzdraveniu nášho tela a mysle. Rozpamätávame sa na liečivú silu vody, byliniek, kameňov, hudby, spevu, ktoré pomôžu aj našim blízkym. Vymeníme si skúsenosti, ako pripravovať liečivé masti, oleje, balzamy. Praktická časť: liečebná meditácia, vnímanie a porejavovanie telom.

 4. stretnutie: Žena silná, múdra, nežná a hravá
  Prostredníctvom cvičenia, tanca, spevu zbavujeme sa upätosti, strnulosti, hanby. Objavujeme ženskú energiu, radosť zo svojho prejavu ,ženského tela.

 5. stretnutie: Žena učiteľka
  Múdra žena sa nebojí používať svoj cit a rozum, svoju schopnosť liečiť, vidieť pod povrch vecí, chápať súvislosti a budúce deje. Nebojuje proti nikomu a ničomu. Svojim životom, prejavom plným lásky a porozumenia sa stáva učiteľkou a duchovnou sprievodkyňou svojim blížnym, je priamoúčastná transformácie sveta. Praktická časť: Oslobodzujeme sa od karmických cyklov, uvoľňujeme svoju podstatu. Učíme sa vedome prijímať, milovať seba, blížnych, matku Zem. Relaxačné a meditačné cvičenia, rôzne techniky, spôsoby.