Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a etikoterapia

Získať rovnováhu tela a duše nie je ľahké. Dnešná doba nás vedie stále k väčšej zodpovednosti za svoje telesné a duševné zdravie, ktoré priamo súvisí s našimi postojmi a následne emočnými a fyzickými prežívaniami.

Mgr. Beáta Hlohovská

Etikoterapeutka, poradkyňa v oblasti zdravého životného štýlu. Beata Hlohovská je absolventkou Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Do roku 2000 sa zaoberala pedagogickou činnosťou a intenzívnym poznávaním ľudového liečiteľstva, psychotroniky, numerológie, alternatívnej psychoterapie a poradenstvom v oblasti zdravého životného štýlu. Absolvovala špecializačné inovačné štúdium – Psychológia a sociológia, a špecializačné kvalifikačné štúdium – Psychológia a sociológia v Bratislave. Je absolventkou trojstupňového výcviku Rodinná dynamika, poradenstvo a psychoterapia a priebežného vzdelávania – Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností použiteľných vo výchove, poradenstve a terapii. Na Vitae academia vo Zvolene získala akreditované Osvedčenie o absolvovaní kurzov: Výživa človeka, humánna výživa, trofológia a Liečivá výživa pri poruchách tráviacej sústavy u prof.Ing. Dušana Zachara, DrSc.

V roku 2000 získala post predsedníčky a štatutárnej zástupkyne OZ Vzájomnosť. V rokoch 2000 až 2010 pracovala vo funkcii riaditeľky Centra sociálnej prevencie v Topoľčanoch a Domova pre osamelých rodičov v Nemčiciach. Počas tohto obdobia sa intenzívne venovala individuálnej a skupinovej etikoterapii, špecializovala sa na oblasť domáceho násilia a drogových a iných závislostí. Na klinike alternatívnej medicíny Terra medica v Bratislave pôsobila od r.2009 do 2014 ako etikoterapeutka. Od r.2014 pod OZ Vzájomnosť v Bratislave a v Nemčiciach vykonáva poradenstvo zdravého životného štýlu a etikoterapiu.

„Na mojej ceste životom som sprevádzala už tisícky ľudí. Na našich stretnutiach sme riešili mnohé problémy a zároveň mi prinesli množstvo skúseností, poznania v oblasti zákonitostí ľudského života, vedomia, v súvise s poznaním vesmírnych zákonov.“

Univerzita vedomého života

Spoluzakladateľka Univerzity vedomého života. Univerzita vedomého života vznikla so zámerom spájať poznania a ľudí, ktorí ho prinášajú. Univerzita ponúka oporné rameno na ceste k vedomému životu každému, kto cíti potrebu vziať vlastný život do svojich rúk.

Viac informácií môžete nájsť na vedomaskola.sk