Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a etikoterapia

Získať rovnováhu tela a duše nie je ľahké. Dnešná doba nás vedie stále k väčšej zodpovednosti za svoje telesné a duševné zdravie, ktoré priamo súvisí s našimi postojmi a následne emočnými a fyzickými prežívaniami.

Mgr. Beáta Hlohovská

Etikoterapeutka, poradkyňa v oblasti zdravého životného štýlu. Beata Hlohovská je absolventkou Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Do roku 2000 sa zaoberala pedagogickou činnosťou a intenzívnym poznávaním ľudového liečiteľstva, psychotroniky, numerológie, alternatívnej psychoterapie a poradenstvom v oblasti zdravého životného štýlu. Absolvovala špecializačné inovačné štúdium – Psychológia a sociológia, a špecializačné kvalifikačné štúdium – Psychológia a sociológia v Bratislave. Je absolventkou trojstupňového výcviku Rodinná dynamika, poradenstvo a psychoterapia a priebežného vzdelávania – Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností použiteľných vo výchove, poradenstve a terapii. Na Vitae academia vo Zvolene získala akreditované Osvedčenie o absolvovaní kurzov: Výživa človeka, humánna výživa, trofológia a Liečivá výživa pri poruchách tráviacej sústavy u prof.Ing. Dušana Zachara, DrSc.

V roku 2000 získala post predsedníčky a štatutárnej zástupkyne OZ Vzájomnosť. V rokoch 2000 až 2010 pracovala vo funkcii riaditeľky Centra sociálnej prevencie v Topoľčanoch a Domova pre osamelých rodičov v Nemčiciach. Počas tohto obdobia sa intenzívne venovala individuálnej a skupinovej etikoterapii, špecializovala sa na oblasť domáceho násilia a drogových a iných závislostí. Na klinike alternatívnej medicíny Terra medica v Bratislave pôsobila od r.2009 do 2014 ako etikoterapeutka. Od r.2014 pod OZ Vzájomnosť v Bratislave a v Nemčiciach vykonáva poradenstvo zdravého životného štýlu a etikoterapiu.

„Na mojej ceste životom som sprevádzala už tisícky ľudí. Na našich stretnutiach sme riešili mnohé problémy a zároveň mi prinesli množstvo skúseností, poznania v oblasti zákonitostí ľudského života, vedomia, v súvise s poznaním vesmírnych zákonov.“

Udalosti

Mgr. Marcela Hlohovská

štatutárny zástupca

„Mojou životnou métou je pomáhať tam, kde je to potrebné. Naše občianske združenie už roky pomáha svojou aktivitou skvalitňovať život mnohým po mentálnej i zdravotnej stránke a preto som hrdá na to, čo sme dokázali a nedočkavá zároveň, kde ešte bude naša práca zúročená. Za všetku prácu vďačím preto nie len členom, ale aj darcom a priaznivcom nášho OZ.“

Kontakt: vzajomnost@m3d.sk
Tel.číslo: 0948 733 965

Univerzita vedomého života

Spoluzakladateľka Univerzity vedomého života. Univerzita vedomého života vznikla so zámerom spájať poznania a ľudí, ktorí ho prinášajú. Univerzita ponúka oporné rameno na ceste k vedomému životu každému, kto cíti potrebu vziať vlastný život do svojich rúk.

Viac informácií môžete nájsť na vedomaskola.sk

Priatelia, oslovujem vás v mene nášho ZO Vzájomnosť. Od r.2000, poskytujeme poradenstvo a pomoc ľuďom v núdzi . Aby sme sa mohli aj naďalej venovať dospelým a deťom, ktorí sú okrem vzťahových a psychických problémov aj v hmotnej núdzi , pomôže nám, ak nám venujete 2 percentá z dane. Stanete sa tak spoluúčastní v pomoci tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme 🙏

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli venovať svoje 2% z dane nám!
Vyhlásenie o venovaní 2% z dane ešte stále môžete podať do 30.04.2024.
Potrebné údaje k vyplneniu:
Názov: Združenie občanov „VZÁJOMNOSŤ“
IČO: 36110710