Vedomá žena

Termíny:

  • 22. – 24. Január 2021 – Vedomé partnerstvo (zmiešaná skupina s mužmi z výcviku Vedomý muž s lektorom Braňom Rybičkom)
  • 12. – 14. Február 2021 – Panna, Deva – Vstup na cestu ženy- Panna – Liecenie prvej menštruácie a zranení vnútorného dieťaťa
  • 16. – 18. Apríl 2021 – Milenka – prijatie tela, zmyselnosť, sexualita, partnerstvo, plodnost
  • 11. – 13. Jún 2021 – Divoška – liečenie vnútornej slobody, témy divošky v nás, ako slobodnej, prirodzenej a nespútanej ženy
  • 13. – 15. August 2021 – Matka – liečenie zranení súvisiacich s materstvom, vzťahu s matkou, témy vedomého rodičovstva
  • 17. – 19. September 2021 – Čarodejka – otváranie liečiteľských schoností v nás, témy byliniek, vnútorná sila a mystika
  • 15. – 17. Október 2021 – Vedma – prijatie starnutia, smrť a znovuzrodenie, hlboká múdrosť, skúsenosti, vnútorný pokoj
  • 26. – 28. November – Kráľovná – oslava cesty ženy a obrad zámeru na rok 2022

Víkendové semináre pre ženy v prekrásnej prírode Štiavnických vrchov s etikoterapeutkou Beátou Hlohovskou, ktorá už 25 rokov pomáha ľuďom na ceste k liečeniu a sebaspoznaniu. Sprevádza spolu s lektorkou ženských kruhov Kristínou Dubajovou.

– dá sa prihlásiť na samostatný víkend, alebo na celý cyklus víkendov

„Žena,ktorá nájde seba samú, stáva sa samostatná, dôstojná, vnímavá svojej hodnoty, prestáva byť odkázaná na hodnotenie a pozornosť okolia. Vnútorná sloboda jej umožňuje nadviazať a žiť plnohodnotný partnerský život.“


Archetypy s ktorými budeme na jednotlivých víkendoch pracovať, sú základné PRA- sily, vďaka ktorým naše vedomie nachádza smer a prístup k hlbším pravdám nášho sveta. Sú súčasťou každej ženy. Na základe archetypov v sebe môže žena identifikovať, ktoré črty, vlastnosti sú v jej živote zdravo rozvinuté a ktoré sú naopak potlačené, alebo sa im nedostáva dostatok priestoru. Táto cesta pomáha zvedomiť miesta v nás, ktoré potrebujú pozornosť, aby boli vytiahnuté na svetlo vedomia a tak staré zranenia preliečené, prijaté a teda uzdravené.

Viac info u Beatky Hlohovskej: kontakt 0905 444 145

Miesto:

Penzión na Slnečnej stráni
Vyhne, 363
Slovensko
tel:+421 905 334 129
www.naslnecnejstrani.sk

Lektorky:
Beáta Hlohovská, www.vzajomnost.sk, kontakt 0905 444 145
etikoterapeutka, ktorá veľa rokov pomáha ľuďom, najmä na životných križovatkách nájsť samých seba, vnútorný pokoj, silu a zdravie. Sprevádza ženské kruhy, vedie liečivé ženské semináre a je spoluzakladateľkou a lektorkou Univerzity vedomého života www.vedomaskola.sk


Kristína Dubajová
www.arunka.sk
sprevádza ženské kruhy a prechodové obrady pre ženy, semináre o tajomstvách ženského lona a potenciály menštruačného cyklu. Venuje sa aj tehotným ženám, maminkám po pôrode, bábätkám a deťom. Sprevádza ročnou školou kňažiek Živeny. Zložila
a naspievala liečivé piesne z hlbín ženskej duše, ktoré vyšli na CD Kolo roka a CD Kolo života. www.koloroka.sk

Vzorce Života a Kvantová filozofia je spojením všetkých moderných vedných odborov za účelom vypracovania modelu sveta ako celku. Chápaním sveta ako celku zanikajú problémy a nedostatky spôsobené jeho delením a triedením. Tento unikátny filozofický systém poskytuje znovuobjavenie vnímania sveta, života, životných ciest a možností
v takej forme, v akej ju videli pradávne civilizácie, ktoré tu žili pred nami, či dokonca pradávne bytosti, ktoré stáli na počiatku zrodenia nášho sveta.
Primárnym nástrojom kvantovej filozofie je aplikácia elementárnych procesov kvantovej mechaniky medzi elementárne procesy všetkých filozofických a náboženských smerov. Je to jedinečný spôsob chápania súvislostí. Chápanie filozofických a technických súvislostí nám umožňuje s nimi pracovať v takej miere, v ktorej to separátne nie je možné. Dá sa teda povedať, že sa jedná o nový systém chápania nášho života, možnosti jeho uchopenia a narábania sním. Tvorcami teórie je Ing. Matej Hlohovský a Mgr. Marcela Šípošová.

Ponúkame:

Môžete si objednať prednášku 1,5h – 4h
Semináre pre mužov a ženy
Osobné konzultácie a poradenstvo / práca, vzťahy, partnerstvo, zdravie

Objednávky na:
e-mail: marcelasiposova@m3d.sk
tel.: 0948 733 965

Pravidelné semináre etikoterapie pre študentov Univerzity vedomého života. Viac informácií na vedomaskola.sk