Kontakty:

E-mail: bea@m3d.sk
Telefonicky: 0905 444145
Bankové spojenie: 9105697001/5600
IČO: 36110710

Navštívte nás:

Hlohovská cesta 111, Nemčice

(naše sídlo)
Prevádzka v Bratislave:

Lamačská cesta 97, BratislavaPoradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a etikoterapia

Získať rovnováhu tela a duše nie je ľahké.
Dnešná doba nás vedie stále k väčšej zodpovednosti za svoje telesné a duševné zdravie,
ktoré priamo súvisí s našimi postojmi a následne emočnými a fyzickými prežívaniami.

A preto sa vydávame na cestu k sebe, do svojho najhlbšieho vnútra,
lebo tam je "kráľovstvo nebeské" plné lásky, pokoja a hojnosti.