Maria Hlohovská

Životné mapy

Študujem psychológiu a Životné mapy mi dopĺňajú tú praktickú stránku k štúdiu. Mnohé psychologické teórie, ktoré viedli k vzniknutiu psychoterapie hovoria o tom, ako sa práve v detstve utvára osobnosť človeka a naučené vzorce správania. Životné mapy sú veľmi rýchla a jednoduchá metóda, ktorá odkrýva bloky z detstva a dospievania, pomáha nám vidieť príčiny našich problémov v súčasnosti a na ktorých potom môžeme vedome pracovať. Osobne mi Životné mapy pomohli pochopiť svoju minulosť a neustále ma posúvajú vpred.

Viac o Životných mapách na https://www.zivotnimapy.cz/

Kontakt
Email: maria.hlohovska@zivotnimapy.cz
Tel: +421 949 658 388